Intresseföreningens ändamål:

  • Föreningen skall intitiera och stödja en positiv utveckling av Lögdebygden och därmed verka för att skapa möjligheter till arbete, boende och service.
  • Föreningen ska verka för att värna bygdens intressen kulturellt, historiskt och miljömässigt.
  • Föreningen ska verka för att förutsättningar finns för att våra ungdomar skall trivas och finna en meningsfull framtid i byn/byarna.
  • Föreningen ska verka för att stärka byakänslan och gemenskapen i och mellan byarna.
  • Föreningen är partipolitiskt obunden.

Vill du engagera dig?
Kontakta någon i styrelsen.