Intresseföreningens styrelsemedlemmar:
 

Dan-Olof Lindberg
Ordförande
  Mo 18
  91492 Lögdeå
  070-510 71 24
  0930-30334

 

Vera Jonzon
Vice Ordförande
  Aspeå 45
  91492 Lögdeå
  070-695 44 36
  0930-30553

 

 

Lina Karlsson
Kassör
  Aspeå 54
  91492 Lögdeå
  070-529 91 58
  0930-30010

 

 

 

Peder Granberg
Ledamot
  Mo 401
  91492 Lögdeå
  070-2792350
   


 

 

Olof Norén
Ledamot
  Kvillskär
  91492 Lögdeå
  070-6005037


 

Per-Olof Bäcklund
Ledamot
  Ava 77
  91492 Lögdeå
  076-107 01 27
  0930-32060


 


Liza Jonsson
Ledamot
  Mo 109
  91492 Lögdeå
  070-250 18 81
  0930-30411

 

 


Eva Lundmark
Ledamot
  Utåkersvägen 27
  91492 Lögdeå
  073-073 67 00
  0930-30370

 

 

Mats-Olof Adolfsson
Ledamot
  Västerlångv. 11
  91492 Lögdeå
  070-6618146
   

 

Föreningens "mentorer":

Gunnar Öhman oehmans@nling.nu
Lennart Norberg l.norberg@nling.nu

 

Verksamhetsberättlese:
2004
2005
2006
2007
2008
2009