Sevärt i Lögdebygden:

Fiske i Lögdeälven:
Lögde älv är en av norra Europas bästa lax- och havsöringsälvar. Älven har även ett fint harrbestånd. Älvens utseende lämpar sig väl för flugfiske. Ett flertal vindskydd med grillplats finns från E4 upp till Hyngelsböle.

Vildmarksleden:
Vandringsled efter Lögdeälven med sin storslagna natur i den djupt skurna dalgången. Här bjuds vandraren på spännande forssträckor, men även ett stort antal meandersträckor med lugnflytande vatten och ett rikt djurliv. Leden är 9 mil lång, från Nordmalingsfjärden (E4) upp till Stor-Lögdaberget i Bjurholm, och har en varierande svårighetsgrad.
Efter leden finns 8 övernattningsstugor samt ett 25-tal vindskydd.

Aspeå fäbodar:
Gammal fäbodstig, uppröjd c:a 4,5 km. Kuperad skogsstig väl uppmärkt. Lättgått med bra skor på fötterna. Till fäbodarna finns det även en skogsbilväg c:a 5 km. Från bilparkering 200 meter gångstig.
Ta väg mot Aspeå från Lögdeå, skyltat.
(hemsida)

Lidbergsgrottorna, Aspeå:
Vandringsled i naturreservat. I reservatet finns ett flertal vackert rundslipade sprickgrottor, s.k. tunnelgrottor, hela och halva järngrytor samt andra spår av havets och inlandsisens slipande krafter. 2 km skogsstig. Lättgått med bra skor på fötterna.
15 km sydväst om Nordmaling. Ta väg mot Aspeå via Lögdeå, skyltat.

Lögdeå Museum-Åbergsgården
En dubbelkorsbyggnad i 1½ våning med ena halvan i 1800-talsstil och andra halvan i 1950-talsstil. General Carl von Döbbeln skall ha övernattat i huset. Gårdsplanen är platsen för bygdens traditionella midsommarfirande.