Lögdeå skola 1959

Klass 5

Övre raden fr.vänster: Rut Hörnlund, Gun-Britt Storm, Gunilla Sjöberg, Anne-Marie Rönnberg, Ulla Holmgren, Carina Sikström, Kerstin Storm, Gurli Öman, Anita Bittner, Eva Edlund.

Mellersta raden fr. v: Lena Berg, Barbro Norman, Mona Holmgren, Agneta Johansson, Siv-Britt Johansson, Lena Berglund, Britt-Inger Lindgren, Eva Lundgren, Eva Vestman,

Nedre raden fr. v. Gunnar Johansson, Tomas Eriksson, Anders Sjölund, Per-Erik Landby, Bernt Nyberg, Jan Rönnberg, Per-Axel Berglund.

Lärare: Åke Nordbrant 

Klass 6

Samma klass som på bilden på klass 3 år 1956, några år visare.