Lögdeå skola 1954

Klass 5

Lärarinnan Margareta Johansson längs till höger, Missionshuset i bakgrunden.
Från v. bakre raden: Aron Edlund, Erik Johansson, Nils Olof Samuelsson, Bertil Grundström, Ebbe Lydig, Harald Berg, Adde Nilsson, Sven Erik Öman, Gunnar Rönnberg, Rolf Eriksson, Martin Nyman, Iwan Wikman, David Wikman.
Sittande från v.: Ingegerd Sikström, Karin Andersson, Berit Strandberg, Anita Westman, Margita Rönngren, Helene Öberg, Gullan Dissler, Anita Rönnberg, Laila Söderström, Ulla Söderström.