Lögdeå skola 1952

Klass 4

Med Fru Kerstin Sandgren, i bakgrunden skymtar Posten fram.
Från v. bakre raden: Anita Westman, Karin Andersson, Helene Öberg, Margita Rönngren, Anita Rönnberg, Berit Strandberg, Ulla Söderström, Laila Söderström.
Främre raden från v.: Iwan Wikman, David Wikman, Rolf Eriksson, Ebbe Lydig,
Harald Berg, Adde Nilsson, Erik Johansson, Aron Edlund, Bertil Grundström, Martin Nyman, Nils Olof Samuelson och Sven Erik Öman