Lögdeå skola 1950

Klass 1

Lärarinna: Frida Holmgren

Översta raden fr. vänster: Sven-Olov Fällman, Bengt-Olov Bodell, Thorgny Bäckström, Ronny Nygren, Birger Ledström, Börje Nilsson, Charles Lundström

Mittersta raden fr. vänster: Ingrid Turdin, Anna-Lena Sandman, Margareta Sandman, ?, Karin Grundström, Gunilla Edlund, Kerstin Johansson, Solveig Edlund, Kerstin Larsson

Nedersta raden fr. vänster: Gunnar Jonsson, Kenneth Holmberg, Tage Jackobsson, Cedvil Hörnlund

Klass 2

Lärarinna: Rut Norberg

Fr v. bakre raden: Nils Olof Samuelson, Adde Nilsson, Harald Berg, Erik Johansson, Rolf Persson,
Bertil Grundström, Aron Edlund och Ebbe Lydig.
Rad 2 fr. v.: Helene Öberg, Berit Strandberg (bär hattar) Ingegerd Sikström, Gullan
Dissler, Margita Rönngren, Karn Andersson, Ulla Söderström, Laila Söderström,
Anita Rönnberg.
Rad 3 på markplanet sitter från v.: Gunnar Rönnberg, Iwan Wikman, Sven-Erik Öman
Rolf Eriksson, David Wikman och Martin Nyman.