1949

Klass 1

Utanför barnbespisningsbron:

Från v. bakre raden: Adde Nilsson, Nils Olof Samuelson, Martin Nyman, Bertil
Grundström, Erik Johansson, Rolf Persson, Ebbe Lydig, Iwan Wikman.
Från v. sittande: David Wikman, Rolf Eriksson, Berit Strandberg, Karin Andersson,
Margita Rönngren, Anita Westman, Anita Rönnberg, Helene Öberg, Ingegerd Sikström, Ulla Söderström och Laila Söderström.