Midsommarfirande på Åbergsgården i Lögdeå

Midsommarfirandet på Åbergsgården i Lögdeå drog även i år en stor publik.

För underhållningen svarade våra duktiga lokala förmågor. Bolinders med Birgitta Wallson spelade och sjöng.
Sara Johansson ledde dansen kring stången. Ruben Sandman berättade historier och aktuella händelser som skett under året och Mogirls, Aspara och Lars Häggströms band stod för den högklassiga underhållningen.

Som traditionen bjuder var det dans kring midsommarstången trots den lika traditionella regnskuren.

Dagen avslutades med den årliga byakampen mellan områdets byar. I byakampen, ledd av P O Bäcklund och Mats-Olof Adolfsson, försvarade Lögdeå sin seger från fjolåret. Trots ett starkt motstånd visade det sig att Lögdeå hade det starkaste och tyngsta laget.

För arrangemanget svarade Lögdebygdens Intresseförening. Åbergsgården hade öppet för besökare med fotoutställning, samt sålde lotter, fika och korv.

[ juni 2009 / 10 bilder ]